Hoopers

Wat is Hoopers? 

Hoopers is dé nieuwe hondensport in Nederland. Oorspronkelijk komt deze vorm van hondensport uit Amerika. Daar is het ontwikkeld voor honden die nog niet aan Agility (Behendigheid) mee kunnen doen omdat ze te jong zijn of voor de honden die te oud zijn en de lichamelijke belasting niet meer aan kunnen. Ook in Duitsland en Zwitserland wordt al veel gedaan met deze sport. In Nederland is het nu helemaal in opkomst. 

Uiteindelijk is Hoopers nu een leuke, nieuwe en volwaardige opzichzelfstaande hondensport geworden en volop in ontwikkeling. 

Mentale en fysieke belasting 

Hoopers is een sport met bepaalde fysieke en mentale eisen. De aangepaste hindernissen zorgen voor een minimale lichamelijke belasting voor zowel hond als baas. Dat betekent dat vrijwel elke hond kan meedoen met deze sport en ook vrijwel elke baas kan dit doen. 

Van de hond wordt veel denkwerk verwacht, maar ook fysieke uitdaging. Van de baas wordt ook veel denkwerk verwacht, maar het fysieke aspect is voor deze zeer beperkt. En dat betekent dat ook mensen met een lichamelijke beperking toch een hele leuke actieve sport kunnen beoefenen samen met hun hond(en). 

Geschikt voor? 

Hoopers is dus geschikt voor een zeer brede doelgroep. 

Het is een volwaardige opzichzelfstaande sport geschikt voor bijna alle honden. 

Het bevordert de samenwerking en binding met de baas. 

Het brengt meer rust in de hond, omdat de hond ook nadenkt. 

De baas wordt bewuster van de eigen lichaamstaal. 

Het kan dienen als voorbereiding op een andere sport. 

Honden die fysiek minder belastbaar zijn, kunnen alsnog een leuke sport beoefenen. 

En Hoopers is ook goed te combineren met andere sporten, omdat dit niet conflicteert met andere oefeningen. Dat maakt dit een sport voor honden van alle leeftijden.

Dit jaar start er een cursus op 1 november om 20 uur deze is VOL

Workshop om kennis te maken met Hoopers
Zondag 11 december om 12 uur (1 plek vrij)
Zondag 18 december om 12 uur (VOL)
Tijdens deze workshop maak je kennis met deze leuke sport. Je krijgt een goede indruk van wat je hond gaat leren. De workshop duurt ongeveer 45-60 min. De groep bestaat uit maximaal 3 honden. De prijs voor de workshop is € 15. 

Nieuwe cursus
Zondag 15 januari 2023 om 12 uur start er een nieuwe cursus van 10 weken. Deze cursus komt op €135,00. Wil je meedoen met deze cursus geef je dan snel op voordat die vol zit. 

Donderdagavond 19 januari 2023 om 20:00 start er een nieuwe cursus (VOL)